Proiecte de hotarare 2018

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca proiect de hotarare alegerea presedintelui de sedinta.pdf (371 KB)
Descarca proiect de hotarare contul de executie 30 iunie 2018.pdf (582 KB)
Descarca proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de exercitiu bugetra.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare cu privire la bugetul local 2018 si estimari 2018 2021.pdf (366 KB)
Descarca proiect de hotarare cu privire la programul anula de investitii publice 2018.pdf (501 KB)
Descarca proiect de hotarare cu privire la stabilirea indemnizatiilor consilierilor.pdf (502 KB)
Descarca proiect de hotarare cu privire la stabilirea salariilor de baza 2018.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privid aprobarea executarii lucrarilor.pdf (463 KB)
Descarca proiect de hotarare privind achizitionarea de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in litigiile juridice ale comunei.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe lunile februarie-martie 2018.pdf (661 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe lunile noiembrie 2018 - ianuarie 2019.pdf (865 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile mai-iulie 2018.pdf (458 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare indicatori teh-econ. pt obiectivul de investitii modernizare drumuri comunale.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 3000 lei de la bugetul local pentru cadouri elevi de pomul de Craciun.pdf (825 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local la trim. I 2018.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local la trim. III 2018.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii documentatiei in vederea vanzarii supraf. de 1550mp teren curte Magazin Tatulesti.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. la obiectivul de investitii amenajare canale betonate scurgere ape pluviale.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL.pdf (883 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal pentru aparatul de specialitate.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei.pdf (926 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii amenajare canale betonate scurgere ape pluviale in comuna Tatulesti.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulam. privind instituirea si admin. taxei speciale de salubrizare in comuna.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului a caietelor de sarcini pentru serviciul public de alimentare cu apa si modelul de contract de furnizare cu apa.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unit. de invatamant in anul scolar 2018-2019.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2016 la SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor ce apartin dom. public al comunei.pdf (861 KB)
Descarca proiect de hotarare privind contul de executie la 13 decembrie 2018.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind implementare proiect Construire si Dotare Asezamant Cultural.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al dlui Haiducu Gabriel.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea si aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil apartinand dom. privat.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea actului constitutiv al SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL aprobat prin HCL nr 12 din 2012 in sensul eliminarii obiectului secundar de activitate.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 20 din 2018 cu privire la aprobarea indicatorilor teh-econ. realizare investitie amenajare canale betonate.pdf (523 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tatulesti.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea si sarbatorirea zilei comunei.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind planulul de actiuni cu obiective si lucrari de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social.pdf (1016 KB)
Descarca proiect de hotarare privind reanalizarea hotararii nr 24 din 2018 ref. la modif. si completarea inventarului dom privat al comunei.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare bugetului local 2018.pdf (551 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local din 06.11.2018.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local din 07.09.2018.pdf (895 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local din 14.12.2018.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local din 17 mai 2018.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local din 20,09,2018.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 10 din 2018.pdf (767 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 40 din 2017.pdf (571 KB)
Descarca proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii teren in supraf de 7200 mp.pdf (5 MB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate pe principalele dom. de activitate.pdf (539 KB)
Descarca proiect de hotarare privind suplimentare nr posturi asistenti personali.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind suplimentarea nr de posturi pentru asist. personali ai persoanelor cu handicap.pdf (968 KB)
Descarca proiect de hotarare privind suplimentarea nr de posturi pt asistentii personali ai persoanelor cu handicap.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Turcin Liliana.pdf (1 MB)

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie