Proiecte de hotarare 2019

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe lunile februarie-aprilie 2019.pdf (550 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile mai-iulie 2019.pdf (624 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei in calitate de membru asociat la Asoc de Dezv Intercom Vedea.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pt pasunea aflata pe teritoriul comunei.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Prestari Servicii Tatulesti SRL pe anul 2019.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimari 2020-2022.pdf (6 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la 31.03.2019.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31.12.2018.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii studiilor de fezabilitate la urmatoarele lucrari asfaltare cale de acces biserici si asfaltare strat 2 sat Magura.pdf (731 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea org. retelei scolare a unit. de invatamant preuniversitar de stat pt anul scolar 2019-2020.pdf (978 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei pe anul 2019.pdf (5 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de masuri pt gospodarirea,infrumusetarea,pastrarea ordinii si curateniei.pdf (514 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planurilor de delimitare a UAT Tatulesti.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2019.pdf (7 MB)
Descarca proiect de hotarare privind bilantul contabil pe anul 2018 al SC Prestari Servicii Tatulesti SRL.pdf (739 KB)
Descarca proiect de hotarare privind implementarea proiectului - Centru social in sat Barbalai.pdf (948 KB)
Descarca proiect de hotarare privind implementarea proiectului acord de principiu Construire si dotare asezamant cultural.pdf (596 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin dom. public al comunei.pdf (896 KB)
Descarca proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pt achiz, produselor.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG.pdf (771 KB)
Descarca proiect de hotarare privind reaprobarea principalilor indicatori tehnico-econ, pt investitia - Modernizare drumuri comunale.pdf (998 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local din iunie 2019.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2020.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pt functiile publice din cadrul ap. de specialitate al primarului.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii lacurilor din balta Has si balta Jianu.pdf (406 KB)
Descarca proiect de hotarare privind inchiriere cabinet medical.pdf (520 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 .pdf (461 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe lunile ianuarie-martie 2020.pdf (165 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani in vederea organizarii - Pom de craciun pentru copiii din invatamantul preuniversitar.pdf (319 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere in registrul agricol pentru anul 2019.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare cont de executie a bugetului local pe trim.II 2019.pdf (360 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.pdf (319 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului pe trim.III 2019.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie pe trim.IV 2019.pdf (789 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii activitatii de audit intern prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Vedea.pdf (902 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale privind infiintare retea de distributie gaze naturale.pdf (904 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procedurilor premergatoare intocmirii proiectului - infiintare canalizare si extindere retea de apa.pdf (907 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procedurilor premergatoare intocmirii proiectului - modernizare drumuri comunale.pdf (598 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectif. bugetului local al comunei.pdf (594 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Tatulesti Olt.pdf (149 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Tatulesti.pdf (702 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2020.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a comunei.pdf (627 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnare consilier achizitii publice.pdf (139 KB)
Descarca proiect de hotarare privind dreptul de intabulare a magazinului universal de catre Cooperativa de consum Scornicesti.pdf (739 KB)
Descarca proiect de hotarare privind incetarea aplicabilitatii hcl nr 3 din 31.01.2019.pdf (561 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020.pdf (194 KB)
Descarca proiect de hotarare privind luare act incetare mandat de consilier local al numitului Preda Filip.pdf (169 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea planului anual de achizitii publice.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetara pe anul 2019.pdf (486 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie