Proiecte de hotarare 2021

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului sect. de dezv. a bug, local sursa A.pdf (317 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie-aprilie 2021.pdf (292 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2020 si stabilirea masurilor pt eficientizarea acestei activitati.pdf (535 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024.pdf (510 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trim. IV 2020.pdf (330 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de identificare a pers. si fam. care sunt marginalizate social si programul de masuri pentru anul 2021.pdf (336 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022.pdf (403 KB)
Descarca proiect de hotarare privind armonizarea ROF a CL al comunei Tatulesti.pdf (387 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL in consiliul de admin. al Sc. Gim. Tatulesti.pdf (447 KB)
Descarca proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentantilor CL al comunei pentru evaluarea secretarului general.pdf (175 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei pentru anul 2021-2022.pdf (316 KB)
Descarca proiect de hotarare privind prezentarea Raportului privind activitatea asist. personali desfasurata in anul 2020.pdf (313 KB)
Descarca proiect de hotarare privind scoaterea din evidenta fiscala al Primariei ca urmare a proceselor verbale de contraventie si scaderea cu suma de 68300 lei ale debitorului Lita Nicolae Costel.pdf (491 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local.pdf (312 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SC PRESTARI SERVICII TATULESTI.pdf (460 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurilor de realiare a Notei conceptuale si a Temei de proiectare - amenajare canal Baltina.pdf (393 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului privind legalizarea constructiilor executate fara autorizatie de construire.pdf (324 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de transmitere fara plata catre SVSU a unei autospeciale pentru stingere incendii.pdf (330 KB)
Descarca proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al SC PRESTARI SERVICII SRL TATULESTI.pdf (522 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea normativului propriu privind consumul de carburant pt mijloacele de transport din dotarea primariei.pdf (632 KB)


Descarca proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare si a cuantumului acestora pentru anul scolar 2020-2021.pdf (125 KB)
Descarca referat de specialitate privind aprobarea burselor scolare si a cuantumului acestora pentru anul scolar 2020-2021.pdf (107 KB)
Descarca Criterii generale de acordare a burselor scolare.pdf (110 KB)
Descarca proiect de hotarare privind inscrierea in registrul agricol.pdf (105 KB)
Descarca Anexa nr 1 proiect de hotarare privind inscrierea in registrul agricol.pdf (47 KB)
Descarca Anexa nr 2 proiect de hotarare privind inscrierea in registrul agricol.pdf (61 KB)
Descarca Anexa nr 3 proiect de hotarare privind inscrierea in registrul agricol.pdf (26 KB)
Descarca raport privind inscrierea in registrul agricol.pdf (105 KB)
Descarca avize comisii de specialitate privind proiectele de hotarare.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe lunile august-octombrie 2021.pdf (287 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pt trim.I 2021.pdf (509 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare si a cuantumului acestora pentru anul scolar 2021-2022.pdf (343 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trim. I 2021.pdf (395 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului pe trim.II 2021.pdf (379 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si al statului de functii ale aparatului de specialitate pentru anul 2021.pdf (335 KB)
Descarca proiect de hotarare privind prezentarea Raportului privind activitatea asistentilor personali pe primul semestru 2021.pdf (360 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetara la 08.07.2021.pdf (357 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetara la 27.05.2021.pdf (373 KB)


Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetara din 27.08.2021.pdf (349 KB)
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor teh-econ. - modernizare drumuri de interes local.pdf (292 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile noiembrie-ianuarie.pdf (255 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare inchiriere teren in suprafata de 1550 mp.pdf (451 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe trim.IV 2021.pdf (347 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe 2021.pdf (341 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea formei initiale al Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2022.pdf (340 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in supraf. de 1550 mp.pdf (386 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1550 mp aflat in dom.privat al comunei.pdf (519 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnare reprezentant al CL pt a face parte din Comisia de Evaluare a probei de interviu.pdf (344 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea nomenclatorului stradal.pdf (265 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate.pdf (302 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare bugetara 15.12.2021.pdf (338 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare bugetara 23.09.2021.pdf (303 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetara 22.10.2021.pdf (305 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetara 24.11.2021.pdf (334 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 .pdf (358 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.pdf (326 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie