Proiecte de hotarare 2020

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca proiect de hotarare privind aprobarea activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem.I-II 2019.pdf (839 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.IV.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local in anul 2020.pdf (554 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului de analiza a activitatii SVSU pe anul 2019.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei.pdf (5 MB)
Descarca proiect de hotarare privind inchiriere cabinet medical.pdf (528 KB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern.pdf (386 KB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor domeniului privat al comunei.pdf (660 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a invatamantului preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021.pdf (889 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea hcl nr 40 din 26.09.2019.pdf (597 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea hcl nr 41 din 26.09.2019.pdf (646 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea hcl nr 55 cu privire la desemnare consilier achizitii publice.pdf (713 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea hcl nr 56 cu privire la incetare mandat de consilier.pdf (762 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta pe urmatoarele 3 luni.pdf (289 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare extindere retea de iluminat public.pdf (265 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea asocierii comunei Tatulesti la Asoc. de Dezv. Intercom. de Util. Publice pt Serv. de Alim. cu apa si canalizare OLTUL.pdf (335 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea asocierii dintre Autoritatea admin. publice locale Tatulesti si Autoritatea admin. publice locale Barasti.pdf (495 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC Prestari Servicii SRL.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei pe 2020 si estimari pe anii 2020-2022.pdf (308 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim.I 2020.pdf (171 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii SVSU.pdf (497 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de posturi de asistent personal al persoanelor cu handicap grav pe 2020.pdf (300 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020.pdf (232 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local din 30.04.2020.pdf (139 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2021.pdf (270 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului - centru social in sat Barbalai.pdf (324 KB)
Descarca proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate in dom. privat al primariei.pdf (335 KB)
Descarca proiect de hotarare privind initierea procedurii de inchiriere a pasunilor disponibile.pdf (369 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetara din 28.05.2020.pdf (262 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pt functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate.pdf (373 KB)
Descarca proiect de hotarare privind transformarea unui post vacant de muncitor in post de executie contractual de referent.pdf (239 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUG si RLU.pdf (279 KB)
Descarca proiect de hotarare privind demararea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie de gaze naturale.pdf (410 KB)
Descarca proiect de hotarare privind incetarea mandatelor si numirea membrilor consiliul de administratie pentru SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL.pdf (419 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetara.pdf (250 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 17 din 19.02.2020.pdf (258 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetara.pdf (275 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele 3 luni.pdf (278 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alocarea unor sume din bugetul local pt achizitionarea de 40 de tablete pt prescolarii si elevii Sc. Gim.Tatulesti.pdf (309 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe trim.II 2020.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind avizarea documentelor necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale.pdf (575 KB)
Descarca proiect de hotarare referitor la rectificare bugetara.pdf (267 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetara .pdf (274 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021.pdf (313 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Tatulesti, jud. Olt.pdf (307 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ROF a CL al Comunei Tatulesti.pdf (315 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordul de principiu privind achizitionarea si montarea de camere de supraveghere pe raza comunei.pdf (553 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Tatulesti pe trim.III 2020.pdf (289 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea pentru obiectivul de investitii - Reparatii cladire Scoala Mircesti.pdf (271 KB)
Descarca proiect de hotarare privind initierea procedurii privind Constructie Sediu Primarie Comuna Tatulesti.pdf (386 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetara .pdf (989 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alocarea unor sume pentru organizarea Pom de Craciun la scolile si gradinitele de pe raza comunei.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare si a cuantumului acestora pentru anul scolar 2020-2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. pt achizitionare si montare camere de supraveghere pe raza comunei.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pt beneficiarii dreptului la ajutor social in anul 2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice aferente anului 2021.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2021.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind inregistrarea Primariei in SNEP precum si stabilirea modului in care este suportat comisionul bancar.pdf (1 MB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie