Proiecte de hotarare 2017

Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire


Descarca proiect de hotarare privind planul de ocupare al functiilor publice 2017.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (151 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.pdf (404 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pt anul 2017 la SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL.pdf (230 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului pe trim.I 2017 .pdf (164 KB)
Descarca proiect de hotarare privind asocierea comunei Tatulesti cu comunele Spineni,Poboru si Fagetelu in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes public.pdf (173 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea hcl nr 5 din 31.01.2017.pdf (372 KB)
Descarca proiect de hotarare privind planul de actiuni cu obiective si lucrari in interes local stabilit pt beneficiarii de ajutor social pe 2017.pdf (289 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectif buget local pe 2017.pdf (248 KB)
Descarca proiect de hotarare privind suplimentarea numarului de posturi pt asistentii personali ai persoanelor cu handicap.pdf (284 KB)
Descarca proiect de hotarare privind transformarea functiei publice vacante de consilier grad superior in functia publica de consilier grad debutant.pdf (200 KB)
Descarca proiect de hotararea privind rectificarea bugetului local pe 2017.pdf (282 KB)
Descarca proiect de hotarare cu privire la alegerea presed de sedinta.pdf (153 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordul asociatului comuna Tatulesti pt modif actelor constitutive ale asoc de dezvoltare intercomunitara.pdf (2 MB)
Descarca anexa nr 2 la proiectul de hotarare privind acordul asociatului comuna Tatulesti pt modif actelor constitutive ale asoc de dezvoltare intercomunitara.PDF (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de motorina pt executarea lucrarilor de decolmatare a raului vedea.pdf (438 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare a bugetului pe trim II 2017.pdf (220 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta.pdf (1003 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2016 de catre SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL.pdf (259 KB)
Descarca proiect de hotarare privind constituirea structurii consultative in domeniul asistentei sociale, protec si promov drept copilului la niv comunei.pdf (644 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 12 din 2012 si a actului constitutiv al SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL.pdf (469 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea si sarbatorirea zilei comunei in luna septembrie 2017.pdf (247 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectif bug loc pe 2017.pdf (387 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare bugetului local pe 2017 .pdf (287 KB)
Descarca proiect de hotarare privind refacerea suprafetelor burdusite pe DC 67 comuna Tatulesti, sat Magura.pdf (292 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pt consilierii locali.pdf (254 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pt functiile publice si contractuale din ap de specialitate.pdf (473 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprob concesionarii prin licit publ deschisa a lac Jianu.pdf (276 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprob regulament privind acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei.pdf (752 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea-avizarea documentelor necesare derularii proced de licitatie publ .pdf (656 KB)
Descarca proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare domnului Craciun Nicolae.pdf (120 KB)
Descarca proiect de hotarare privind constituirea comisiei care face propuneri pt acord titlului de cetatean de onoare.pdf (132 KB)
Descarca proiect de hotarare privind implem proiectului centru social in sat Barbalai.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bug local pe 2017.pdf (191 KB)
Descarca proiect de hotarare referitor la rectificarea bugetului local pe 2017.pdf (276 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta.pdf (166 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare realizare investitie imbracaminte rutiera pe dc67.pdf (273 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trim.III 2017.pdf (242 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt modernizare drumuri comunale dc 62, dc 67 si dc 68.pdf (497 KB)
Descarca proiect de hotarare privind asigurare cofinantare din bug local pt realizare investitie drumuri comunale.pdf (274 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.pdf (229 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sect de funct si de dezv a bug local la trim IV 2017.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectif bug local pe anul 2017.pdf (758 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2018.pdf (5 MB)
Descarca proiect de hotarare privind suplimentarea nr de posturi pt asist personali ai pers cu handicap.pdf (498 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie