Proiecte de hotarare 2016

Notaƒ: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

Descarca Proiect de hotarare 15 februarie 2016 (219 KB)
Descarca Proiect de hotarare 24 februarie 2016 (233 KB)
Descarca Proiect de hotarare 25 februarie 2016 (197 KB)
Descarca Proiect de hotarare 25 ianuarie 2016 (151 KB)
Descarca Proiect de hotarare 26 februarie 2016 (222 KB)
Descarca Proiect de hotarare 25 ianuarie 2016 (465 KB)
Descarca Proiect de hotarare 25 ianuarie 2016 (173 KB)
Descarca Proiect de hotarare 25 ianuarie 2016 (302 KB)
Descarca proiect de hotarare din 19.12.2016.pdf (514 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pt realizarea investitiei santuri betonate drumuri locale 2016.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii al ap de specialitate 2016.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea comisiei de validare.pdf (119 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (177 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului.pdf (124 KB)
Descarca proiect de hotarare privind constituirea CL.pdf (129 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate.pdf (305 KB)
Descarca proiect de hotarare privind adoptarea regulamentului cadru de org si funct a CL.pdf (216 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contractului cadru de consultanta si asistenta tehnica in vederea lucrarilor la investitia Baza Sportiva.pdf (623 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local la trim II 2016.pdf (139 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de org si funct a ap propriu al primarului.pdf (211 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.pdf (204 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de motorina in valoare de 20000lei din bugetul local.pdf (145 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de org si funct a serv public de salubrizare a localit din Olt.pdf (258 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea art 7 din hcl nr 31 din 2011.pdf (235 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea si sarbatorirea zilei comunei in data de 9 septembrie 2016.pdf (148 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea buget local pe 2016.pdf (155 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aleg presedintelui de sedinta.pdf (179 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local la trim III 2016.pdf (175 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii lucrarii reparatii drum asfaltat dc 67 si caietul de sarcini.pdf (153 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea servicii de proiectare santuri betonate drumuri locale .pdf (251 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea programului anual de publice al comunei pe 2016.pdf (439 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnare membru titular si membru supleant in adunarea generala a asoc de dezv intercomunitara olt-eco.pdf (277 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea art 7 din hcl nr 31 din 2011 .pdf (258 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectif bugetului local pe 2016.pdf (230 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget pe anul 2016.pdf (212 KB)
Descarca proiect de hotarare cu privire la rectificarea bug local 2016.pdf (219 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare intocmire servicii de proiectare pt reabilitare si modernizare sc gimnaziala tatulesti.pdf (257 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cont de executie al bugetului local la trim IV 2016.pdf (107 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta investitiei modernizare drumuri comunale dc 62 dc 67 si dc 68.PDF (242 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectif bug local 2016.pdf (230 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aleg presed de sed.pdf (129 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pt investitia reabilitare si modernizare sc gimnaziala tatulesti.pdf (968 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului anual de publice al comunei.pdf (215 KB)
Descarca proiect de hotarare privind asigurarea finantarii de la bugetul local a unor cheltuieli pt reabilitare si modernizare sc gimnaziala tatulesti.pdf (285 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe 2017.pdf (322 KB)
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor la niv comunei pe 2016.pdf (212 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si chelt pe 2016 la SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL.pdf (190 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor si de acordare a stimulentului educational pt copiii de gradinite care provin din fam. defavorizate.pdf (225 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016 de catre SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL.pdf (201 KB)
Descarca proiect de hotarare privind procedura de acordare a unor facilitati fiscale.pdf (109 KB)
Descarca proiect de hotarare referitor la alegere presed de sed.pdf (180 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie